Jenny Stegmar SilfverVardagen leder oss ofta mot tunnelseende. Tiden räcker sällan till för att varken orka eller kunna ta in nya perspektiv. Av nobelpristagaren Daniel Kahneman har vi lärt oss att hjärnan helst ser på saker i bekanta mönster och att det krävs en kraftansträngning för att ta in nya perspektiv. Samtidigt vet vi att just det är centralt för att vi ska växa som människor, medarbetare, ledare och medborgare.

På Iris, Medlearn och Competens möter vi dagligen olika perspektiv och människoöden i våra verksamheter. Vi är ödmjuka inför allt det vi upplever i form av framtidsdrömmar – hos individer med behov av formell kompetens och med språkliga eller andra utmaningar, som vill in på arbetsmarknaden.  Dessa upplevelser kan inte förmedlas på ett enkelt sätt till dig som har en annan vardag än vår. Därför brinner vi extra mycket för mötesplatsen Almedalen. Och därför vill vi gärna få chansen att träffa dig och erbjuda dig en inblick i vår värld. I möten breddas våra perspektiv.

Vår ambition är att under måndagen den 2 juli flytta det som kan upplevas som perifera intressen och visioner så centralt det bara går i Almedalen. Enkelt och tillgängligt för din fysiska kropp, oavsett dina förutsättningar, men utmanade för ditt sinne. Där vill vi ge dig viktiga perspektiv, och lyfta den alltid lika brännande frågan kring ansvarsfördelning för att uppnå vårt samhälleliga mål – likvärdighet. Och förhoppningsvis nå en liten bit längre än till måndag i våra gemensamma tankar.

Hoppas vi ses!

Jenny Stegmar Silfver
VD Iris, Medlearn, Competens

Start typing and press Enter to search