Hur kommer vi vidare med att minska gapet mellan dagens kompetens och framtidens behov? Har vi fastnat i våra ambitioner kring en fungerande arbetsmarknad där det livslånga lärandet ska få alla att växa? Finns det frågor som vi har missat? Svar som inte fått sitt rättmätiga utrymme?

Dagens, och inte minst morgondagens, arbetsmarknad kräver både flexibilitet och förmåga att lära nytt. Digitalisering och teknikutveckling påverkar alla yrken och samhällssektorer – och därmed alla som står till arbetsmarknadens förfogande. För att möta behovet av ny kompetens krävs att flera faktorer i det så kallade kompetenspusslet kan fogas samman till en helhet. En omfattande uppgift som blir ännu mer komplex för personer med kort utbildning, begränsade kunskaper i svenska eller med behov av ett mer varierat sätt att lära än vårt svenska utbildningssystem erbjuder. Det är inte en ”om”-fråga utan en ”hur”-fråga. Hur kommer vi vidare i att minska gapet mellan dagens kompetens och framtidens arbetsmarknad? Låt oss utmana det som tillsynes är en omöjlig uppgift och addera nya perspektiv i syfte att nå en liten bit längre (än till måndag) i våra gemensamma tankar.

Moderator:
Fredrik Tamm, grundare och CEO Doublecheck.

Medverkande

  • Jan Elftorp – sakkunnig inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
  • Anders Hvarfner – koncernchef för Intendia Group
  • Charbél Gabro – Integrationist och föreläsare
  • Johanna Grönbäck – projektledare hos Ratio, Näringslivets forskningsinstitut
  • Catharina Bildt – Senior konsult integration

Start typing and press Enter to search