Psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle, både bland unga och gamla. För många yrkesgrupper blir det allt viktigare att ha kunskap och förmåga att möta och hantera personer med psykisk ohälsa. Men hur ser rätt bemötande ut och vilka blir effekterna om vi inte kan eller vill lyckas?

I vårt seminarium möts politiker, blåljuspersonal och brukare för att debattera den växande ohälsans påverkan på individ och samhälle. Samt hur vi skapar bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet och en bättre vård.

Moderator:
Helena Didehvar, kommunikationsdirektör Intendia Group.

Medverkande

  • Emil Merkel, affärsutvecklingschef Medlearn
  • Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri
  • Carina Örgård (V), politiker i Västra Götalandsregionen med huvudansvar för psykiatri samt ledamot i Regionfullmäktige.
  • Marie Ljungberg Schött (M), Sjukvårdslandstingsråd SLL, 1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot Landstingsfullmäktige
  • Karin Sundin (S), regionråd i Örebro med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor
  • Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård samt ledamot Regionfullmäktige Malmö.
  • Cecilia Andersson (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 1 vice ordf i södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt ledamot i Regionfullmäktige Västra Götaland.
  • Ellinor Lord, läkare, Insamlingsstiftelsen Choice
  • Tomas Stjernfeldt, styrelseledamot i Polisförbundet
  • Jenny Ström, Ambassadör från föreningen Hjärnkoll

Start typing and press Enter to search