Vi är ofta överens om problemformuleringen; att språket är en självklar väg in i arbetslivet och samhället. Men dagens modell innehåller tydliga låsningar när vi istället behöver nya, konstruktiva lösningar.

Den goda viljan med rättighetslagstiftad svenskundervisning för alla i en tid av generell brist på behöriga lärare, och specifikt behöriga SFI-lärare, skapar i dagens system ett ofrånkomligt kompetensunderskott. Det delade ansvar mellan stat och kommun inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet försvårar t.ex. flexibla, parallella insatser och mer kostnadseffektiva finansieringsformer.

Välkommen till ett samtal om framtidens, arbetsmarknadsnära SFI som tar sikte långt bortom det enskilda ”kursbetyget” – på individens egen försörjning. Win-win-win för individen, arbetsgivaren och samhället.

Rundabordssamtal med inbjudna gäster.

Anmäl dig här »

Start typing and press Enter to search